Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bonitační karta pro border collie - výklad

Vyřazující vady

Vyřazujícími vadami jsou chápány vady genetické, které mají negativní vliv na schopnost jedince žít a pracovat. Exteriérové vady jsou vyřazující pouze jako komplex vad, které ve svém souboru znamenají, že se posuzovaný jedinec jeví jako zcela netypický a vymyká se definici border collie tak, jak je uvedená ve standardu.

Předkus, podkus

Standard vyžaduje úplný nůžkový skus. Vyřazujícím vadným skusem se rozumí předkus nebo podkus.

Klešťový (přímý) a volný nůžkový skus se nepovažují za vyřazující, protože psovi neznesnadňují přijímání potravy ani nebrání v práci. Klešťový a volný nůžkový skus se uvádějí v popisu vad jako vada skusu.

Obrazek

Správný nůžkový skus. To znamená, že řezáky horní čelisti těsně překrývají řezáky spodní čelisti a zuby jsou kolmo vsazené do čelistí.

Obrazek

Klešťový (přímý) skus. Je vadou, ale ne vyřazující.

 

Obrazek

 

Předkus  vyřazující vada

Obrazek

Podkus  vyřazující vada.

Deformace čelisti

Je míněna vrozená deformace čelisti. Deformace čelisti způsobená úrazem se nepovažuje za vyřazující vadu. O příčině, která vedla k deformaci čelisti, je třeba doložit veterinárním lékařem sepsaný a ověřený zápis.

Chybějící zuby

Standard požaduje pravidelný a úplný nůžkový skus. Znamená to, že pes musí mít všechny přední zuby (řezáky) včetně špičáků. Neúplný nebo nadpočetný chrup od špičáků dále je pouze vadou, která  je v bonitační kartě uvedena pod bodem H.

Kryptorchid, monorchid

Týká se psů - chybí obě varlata nebo jedno varle. Standard požaduje, aby psi měli dvě zdravě vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

PRA  (Progressive Retinal Atrophy, General PRA)   

Dědičná recesivní nemoc očí, která se obvykle projeví před prvním rokem věku a může vést přes šeroslepost postupně až k úplné slepotě. Pro uchovnění je nutné doložit potvrzení o vyšetření s negativním nálezem. Vyřazující je pozitivní nález. Pro působení v chovu je nutné výsledek o negativnosti vyšetření na PRA aktualizovat až do věku sedmi let tak, aby v okamžiku plánovaného spojení nebylo starší u plemenného psa více než dva roky a u feny tři roky. Od dožitého sedmého roku věku zvířete až do ukončení chovnosti nesmí být vyšetření shodně pro obě pohlaví starší tří let. Pro stanovení data je určující den vykonané kontroly, nikoli datum vystavení potvrzení o výsledku.

CEA  (Collie Eye Anomally)

Dědičná polygenetická recesivní nemoc očí. Může být diagnostikována od šesti týdnů věku a s věkem se nezhoršuje. Její vnější projevy sahají od lehkých poruch orientace až po slepotu. Předpokladem uchovnění je negativní nález při vyšetření bez vazby na datum kontroly.

DKK (dysplasie kyčelního kloubu, Canine Hip Dysplasia)

Onemocnění uložení kyčelního kloubu, jehož jednou z příčin je recesivní polygenetická vloha. Vyřazující je pozitivní nález s výsledkem 3 a více ( případně C a vyšší).

Nevyhovující povaha

Standard uvádí, že border collie nesmí být ani nervózní ani agresivní. Vyřazen bude extrémně nervózní nebo agresivní jedinec.

Nevyhovující temperament

Standard uvádí, že border collie má být živá a bystrá. Vyřazen bude průkazně apatický jedinec nereagující na stimulační podněty.

Převažující bílé zbarvení

Standard požaduje, aby bílá barva nepřevažovala. Vyřazující vadou je zřetelná převaha bílého zbarvení na více než 50% povrchu těla.

Zcela netypický jedinec

Jedná se:

 1. o jedince, který je mimo rozsah tolerance kohoutkové výšky
 2. o jedince s komplexem vad, které samostatně nejsou klasifikovány jako vyřazující, jestliže jsou splněny následující podmínky:
  • 3x vada stupně 3
  • 2x vada stupně 3 a 3x vada stupně 2
  • 1x vada stupně 3 a 6x vada stupně 2

 

 

Jiné vážné genetické vady

Všechny vážné vady nepodchycené v předešlých bodech, které jsou zjevně genetického původu.

Celkový vzhled a dojem

Nervozita, agresivita, temperament

Tyto tři body vyplní komise na závěr bonitace jako vyjádření subjektivního dojmu z chování psa během bonitace.

Nervozita:  n - klidný     p - projevy nervozity

Agresivita:   n - neagresivní     p - projevy agresivity

Temperament:   n - živý, bystrý     p - projevy apatie

Projevy nervozity, agresivity nebo apatie musí být zřetelné a musí se na nich shodnout všichni členové bonitační komise. Jakékoliv ohodnocení "p" je považováno za vadu, viz bod Z - vady povahy a temperamentu.

Typ

l - lehčí, jemnější typ

p - požadovaná mohutnost a typ

t - těžší, hrubší typ

Výška

m - pes 45 - 49 cm, fena 43 - 46 cm

p - pes 50 - 55 cm, fena 47 - 52 cm

v - pes 56 - 61 cm, fena 53 - 58 cm

Délka srsti

Standard uznává dvě varianty osrstění: středně dlouhé a krátké.

m - středně dlouhá

s – krátká

 

Barva srsti border collií 

Jednobarevné (solid color)  nemají bílé znaky a nejsou tricolor a mohou mít následující základní barvy

 • černá (black)
 • hnědá  v U.S. označovaná jako červená (red) v Austrálii jako čokoládová (chocolate)
 • australská červená (Australian red), která se vyznačuje černým nosem a rezavou až žlutou barvou srsti
 • sable

Všechny základní barvy se mohou vyskytovat ve dvou variantách:

-          rovnoměrné zbarvení (solid)

-          nepravidelně zředěné zbarvení (merle)

Navíc mohou být některé barvy zředěny pravidelně:

 • modrá (blue) barva vzniká pravidelným zředěním černé
 • žlutá (lemon) barva vzniká pravidelným zředěním australské červené

Všechny BC mohou mít pálení (tan points) na:

-          tvářích

-          obočí

-          vnitřní straně uší

-          koncích předních nebo zadních nebo všech nohou

-          zadní straně těla pod ocasem (bývá patrné ihned při narození)

Barva pálení může být v rozpětí od sytě měděné (rich copper) přes klasickou nahnědlou až po zašlou stříbrnou (muddy silver). U některých psů může výrazný bílý irský vzor (viz dále) zcela zakrývat pálení a jeho výskyt se dá potvrdit pouze pod ocasem.

  

Bílé znaky

Všechny BC mohou mít různý stupeň irského vzoru (Irish pattern Irish spotting), což jsou u collií klasické bílé znaky na:

-          čenichu

-          límci

-          břichu

-          nohách

-          špičce ocasu

Všechny BC mohou být nositeli white faktoru (white factor), projevujícího se často bílou barvou na přední straně zadních noh od hlezen až po stehna. Tito psi mívají často částečně nebo zcela modře zbarvené jedno nebo dvě oči.

Border collie s irským vzorem a pálením je

 • tříbarevná (tricolor). (Tricolor mohou být i merle a sable!)

Všechny BC mohou mít různé množství bílého zbarvení na hlavě a na těle. Geny, které ovlivňují bílé zbarvení hlavy jsou zcela odlišné od genů ovlivňujících bílé zbarvení těla.

Geneticky bílý (bíle skvrnitý) pes (genetically white = pattern-white = Pinto) má na těle bílé plochy přesahující irský vzor. Má bílou barvu i na zádech, bocích, větší části ocasu, ... Může mít přitom zcela černou hlavu s případným bílým proužkem mezi očima. Naopak pes, který má hlavu z poloviny nebo i více bílou, ale tělo zbarveno normálně, ať už s irským vzorem nebo bez něj, a který nemá bílou barvu na předku zadních noh, je normálně zbarvený jedinec.

Vzhledem k bílému zbarvení může být tedy BC v některé z následujících skupin:

-          bez bílého zbarvení

-          normálně zbarvený jedinec (pouze klasický irský vzor úplně nebo částečně projevený), bez ohledu na zbarvení hlavy

-          white faktor

-          geneticky bílý (bíle skvrnitý) pes

Barevný kód

Kód je složen z pěti písmen, které plně pokrývají barevnou paletu zbarvení border collií.

Barva

Zředění

Bílá barva

Pálení

Tečkování

black - černá

none - není

none - není

none - není

none - není

chocolate - hnědá

even - pravidelné

irish pattern - plný irský vzor

copper - měděné

sporadic - místy

red - červená

merle - nepravidelné

irish spotting - bílé skvrny na místech irského vzoru

brown - hnědé

medium - střední rozsah

sable - sobolí

plates   - nepravidelné s plotnami

white factor - white faktor

light brown - světle hnědé

extensive - rozsáhlé

 

 

genetically white - geneticky bílá

mud silver - šedé

continuous - spojité pokrytí

Tedy například klasická černobílá border collie má kód: bnpnn, klasická blue merle má kód: bmpnn, trikolorní má kód: bnpbn a klasická modrá má kód: bepnn.

Popis vad

Podle standardu musí být každá odchylka od něj považována za vadu a posouzení její závažnosti musí být přímo úměrné stupni odchylky. Pro klasifikaci stupně odchylky byla zvolena následující trojbodová stupnice:

 • Stupeň 1 (lehká vada) = malá, téměř nepatrná odchylka od standardu.
 • Stupeň 2 (ještě tolerovatelná vada) = nezávažná, ale na první pohled patrná odchylka od standardu.
 • Stupeň 3 (závažná vada) = velká odchylka od standardu.

U těch vad, které ve svém popisu nemají explicitně určené stupně, je posouzení závažnosti v kompetenci bonitační komise s tím, že zadání stupně 3 je u takovéto vady pouze výjimečné a je pro něj třeba dosáhnout shody všech členů bonitační komise.

 

A  vady utváření hlavy

Slabá, těžká nebo příliš zakulacená hlava. Velmi výrazný týlní hrbol. Nevýrazný stop. Nápadně rozdílná délka čenichu a hlavy - ideální poměr je přibližně 1:1

Obrazek

 

B vady krku

Příliš dlouhý nebo příliš krátký krk. Délku krku je třeba posuzovat s ohledem na typ psa, neboť  mohutně osvalený krk se zdá být opticky kratší. Stejně tak mohutný bílý límec krk opticky protahuje, kdežto černá barva límce krk naopak zkracuje. Tato vada může být pouze vadou stupně 1.

 

C  nedostatečná pigmentace

Nos a pysky mají být černé a zcela probarvené.

Stupeň 1: nedostatečná pigmentace pysků a okolí očí.

Stupeň 2: nedostatečná pigmentace projevující se jako světlejší skvrny na nose (nosní houbě). Tento požadavek se nevztahuje na hnědé (čokoládové), červené (red, liver) a žluté (lemon) varianty, které mohou mít na hnědě zbarveném nose světlejší (nikoli však růžové nebo narůžovělé) pigmentační skvrny. Modré varianty mají nos břidlicový.

Stupeň 3: nedostatečná pigmentace nosní houby projevující se jako růžové skvrny. Tento požadavek se nevztahuje na merle varianty.

D  vady oka

Podle standardu mají být oči posazeny daleko od sebe, oválného tvaru, středně velké. Jakákoliv odchylka je vada.

E  vady v pigmentaci oka

Stupeň 1: u hnědých (čokoládových), červených (red,liver) a žlutých (lemon) jedinců pokud barva oka neodpovídá barvě srsti.

Stupeň 2: výrazně žluté oko.

Stupeň 3: modré nebo částečně modré oko nebo obě oči u jedinců, kteří nemají zbarvení merle.

F  vady skusu

Standard požaduje dokonalý pravidelný a úplný nůžkový skus. Podkus a předkus jsou vyřazující vady.

Stupeň 1: volný nůžkový skus, nepravidelný nůžkový skus.

Stupeň 2: klešťový skus.

Stupeň 3: nepravidelný klešťový skus, klešťový skus s náznakem předkusu u středních řezáků.

 

G vady chrupu 

Křivost zubů nezpůsobená úrazem nebo jinou zjevnou a doložitelnou vnější příčinou. Psinkový chrup.

H  neúplný, nadpočetný chrup

Chybějící nebo přebývající zuby mimo řezáků a špičáků, jinak jde o vadu vyřazující.

Stupeň 1: chybí/přebývá jeden zub P1 nebo M3

Stupeň 2: chybí/přebývá jeden zub P2 až M2 nebo dva zuby P1 nebo M3

Stupeň 3: chybí/přebývají více než dva zuby

I  vady ucha

Standard požaduje, aby uši byly středně velké, středně silné, nasazené dostatečně daleko od sebe. Neseny vztyčeně nebo polovztyčeně. Při naslouchání výrazně pohyblivé. Chybou je tedy vadný tvar, velikost a nasazení ucha nebo jeho nehybnost.

Stupeň 1: špatný tvar nasazení nebo velikost u správně neseného ucha.

Stupeň 2: jedno klopené nepohyblivé ucho.

Stupeň 3: obě uši klopené a nepohyblivé.

 

Obrazek

  

J  chybný rámec

Špatný poměr výšky a délky těla. Standard požaduje, aby tělo bylo mírně delší, než je výška v kohoutku. 

Obrazek

Správný poměr výšky a délky těla

K  vady postoje hrudních končetin

Standard požaduje, aby přední nohy byly při pohledu zpředu rovnoběžné a zápěstí při pohledu z boku mírně šikmé. Ramena mají být dobře uložená vzad, lokty těsně přiléhat k tělu. Vadou se tedy rozumí dovnitř či ven vybočené lokty, viz obrázek. Mírné ohýbání zápěstí směrem dovnitř, které je patrné při pohledu zpředu na běžící border collii je normální a není vadou.

 

Obrazek

 

L - Vady úhlení hrudních končetin

Obrazek

Zobrazeno příliš strmé úhlení předních končetin, které má za následek rychlou únavu psa při práci.

Obrazek

Zobrazeno správné úhlení předních končetin.

 

M  vady utváření hrudníku

Hrudník má být hluboký a poměrně široký.  Vadou je mělký, sudovitý nebo plochý hrudník.

N  vady utváření hřbetu

Hřbet nesmí být klenutý, měkký nebo kapří.

O vady utváření beder

Podle standardu mají být bedra široká a svalnatá, ale ne vystouplá. Vadou jsou tedy příliš úzká, nedostatečně vyvinutá a příliš stažená nebo vyklenutá bedra.

P  špatně formovaná záď

Celkově nedostatečně vyvinutá zadní část těla, viz obrázek, která má být podle standardu široká a svalnatá.

   

Obrazek

 

 

Q  vady postoje pánevních končetin 

Vadou je vybočení hlezen zadních končetin, které mají být při pohledu zezadu rovnoběžné, viz obrázek

Obrazek

 

R  vady úhlení pánevních končetin

Na obrázku vlevo je zobrazeno příliš strmé úhlení zadních končetin. Obrázek vpravo ukazuje správné úhlení zadních končetin.   

Obrazek                       Obrazek

                                    

S  vady tlap

Podle standardu má být tlapka oválného tvaru s vysokými polštářky, pevná a dobře stavěná. Prsty klenuté a přimknuté těsně k sobě.  Vadou je tedy špatný tvar tlapky, plochá nebo volně stavěná tlapka s roztaženými prsty.

Obrazek

T  vady ocasu

  Spadá sem zejména špatné (vysoké) nasazení ocasu, u něhož standard požaduje plynulý přechod. Vadou je také špatné nesení ocasu, který nesmí být nošen nad hřbetem a příliš krátký ocas, který má podle standardu dosahovat posledním obratlem alespoň k hleznu.

  Ocas může být nesen vzhůru, je-li pes vzrušen nebo při hře, zejména v přítomnosti jiných psů. Také při skákání může být zvednutý ocas používán jako kormidlo. Při práci (pasení) a při odpočinku nosí border collie ocas nízko s mírně zvednutou špičkou.

                                   

Obrazek              Obrazek

              

U  vady pohybu 

Pro border collii je nízký a úzký chod s přikrčenou přední částí těla jednou z nejzákladnějších charakteristik předávaných geneticky. Je to rys, který jí umožňuje dobře pást i vynikat ve sportech typu agility, kde je nutné rychle měnit směr pohybu. Vysoký chod je proto závažnou chybou stupně 3. Pokud je to nutné, může být chod posouzen nejen při chůzi na vodítku nebo u nohy (kde může být vysoký typ chůze naučen z výcviku a pes ho má pro tyto případy zafixován), ale rovněž při volném pohybu. 

Vady:

Stupeň 1: příliš úzký chod (hlezna se při běhu téměř dotýkají).

Stupeň 2: široký chod.

Stupeň 3: vysoký chod.

V  vady srsti

Stupeň 1: nerovnoměrné nebo smíšené osrstění (např. prapory na předních končetinách u krátkosrsté varianty) . 

Stupeň 2: silně zvlněná srst.

Stupeň 3: otevřená nebo kudrnatá srst.

W  DKK

Stupeň 1: jedna končetina stupně 1.

Stupeň 2: dvě končetiny stupně 1.

Stupeň 3: alespoň jedna končetina stupně 2.

X  plotny u merle variant

Souvislé plotny nezředěné základní barvy u merle variant zbarvení srsti.

Y nevyjádřený pohlavní výraz

Slabý nebo opačný pohlavní výraz. Nemůže být vadou stupně 3.

 

Z  vady povahy a temperamentu

Vady povahy: podle standardu, nesmí být border collie ani nervózní ani agresivní.

Vady temperamentu: podle standardu má být border collie živá a pozorná.

Povaha a temperament jsou popisovány v části Celkový vzhled a dojem pod body Nervozita – Agresivita – Temperament. Jakýkoliv výsledek jiný než „n“ je považován za vadu. Výsledný stupeň vady je dán počtem těchto vad.


Dodatečně vyřazen z chovu může být jedinec, u něhož se až po bonitaci zjistí závažné genetické vady např. při předepsaných opakovaných vyšetřeních nebo záchvaty epilepsie.